5. pôstna nedeľa – Kvetná nedeľa, Veľkonočná nedeľa

Pondelok:

Dolná Súča : 07:00 –  + Anton Vasko – mesačná     

Utorok:

Dolná Súča :  07:00 –  + Helena Hlávková                          

Streda: 

Dolná Súča : 07:00 – + Anna a Štefan Hlávek a rodičia, č. 456      

Štvrtok:

Dolná Súča : 07:00 – + Johanka a Ján Birás, synocvia Ján a Miroslav                 

Piatok:

Dolná Súča : 07:00 – + Štefan Sedláček, manželka Júlia, rod. Lukšová a oboji rodičia               

Sobota:

Dolná Súča : 07:00 – + Gregor Trnavský, rodičia Horní a deti        

Nedeľa:

Dolná Súča: 07:30 – Za veriacich farnosti
Hrabovka : 10:30 –    
Dolná Súča : 10:30 –+ Jozef Hamaj a manž. Matilda     

Veľký týždeň

Pondelok:

Dolná Súča : 18:00 –    + Júius Šiveň, syn Anton a Štefan Šiveň

Utorok: 

Dolná Súča :  18:00 – + Jozef Kolínek – nedož. 100 rokov, manž. Katarína a ich rodičia                           

Streda: 

Dolná Súča : 07:00 – + Rudolf a Oľga Šagát   

Zelený Štvrtok:

Hrabovka : 16:30 – 
Dolná Súča : 18:00 – + Anna a Jozef Šebák, vnuk a zať              

Veľký Piatok:

Dolná Súča : 15:00 – obrady             

Biela Sobota:

Dolná Súča : 18:15 – + rodičia Ferdinand a Helena Repa         

Veľkonočná Nedeľa:

Dolná Súča: 07:30 – Za veriacich farnosti
Hrabovka : 10:30 –    
Dolná Súča : 10:30 –+ Vierka Šedivá      

 • Poklona Oltárnej sviatosti – ako zvyčajne, v piatok od 8. 00 hod.  
 • Pred budúcou nedeľou sa zahalia kríže.
 • Krížová cesta v piatok o 17. 30 hod. a dnes o 14. 00 hod. dnes birmovanci, mládež a po nej poklona Oltárnej sviatosti.
 • Ku chorým, u ktorých som nebol v prvý piatok pôjdem v piatok po 8. 00 hod. Nahláste ich v sakristii.
 • Sv. spoveď pred Veľkou nocou bude v našej farnosti vo štvrtok 21. marca od 16. 00 do 18. 00 hod.
 • Vo Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Od 14. roku života do smrti je zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré zaväzuje pod ťažkým hriechom a nemožno urobiť náhradu, ako v iné piatky. Od 18. do 60. roku života je možné iba raz za deň sa dosýta najesť. Okrem toho dvakrát možno zjesť trošku.
 • Na Bielu sobotu bude poklona Oltárnej sviatosti od 8. 00 hod. do obradov. Poklona Oltárnej sviatosti bude aj po obradoch vo Veľký piatok.
 • Poklona Oltárnej sviatosti – ako zvyčajne.    
 • Na budúcu nedeľu bude farská ofera
 • V Zelený štvrtok bude po obradoch krížová cesta na Krasín, ak bude priaznivé počasie.
 • Hraná krížová cesta v Ľuborči na Zelený štvrtok v Ľuborči v parku Jozefa Lacu o 20. 00 hod.