4. pôstna nedeľa

Pondelok:

Dolná Súča : 18:00 –  + Ondrej Lukšo a rodičia z oboch strán     

Utorok:

Hrabovka : 16:30 –  


Dolná Súča :  18:00 –  Poďak. za 91 rokov života a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre p. Škytovú               

Streda: 

Dolná Súča : 07:00 – + z rodina Krajčovej a Kučeravej    

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Jozef a Anna Gago, syn Pavol a oboji rodičia        

Piatok:

Dolná Súča : 18:00 – + rodičia Hupčíkoví, starí rodičia Birasoví              

Sobota:

Dolná Súča : 07:00 – Za zdravie a B. pomoc pre Natáliu, Matyáša, Máriu, Samuela a Sofiu       

Nedeľa:

Dolná Súča: 07:30 – Za veriacich farnosti
Hrabovka : 10:30 –    
Dolná Súča : 10:30 –Za zdravie a Božiu pomoc pre Júliu   

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Nedeľa: 5. pôstna nedeľa

  • Poklona Oltárnej sviatosti – ako zvyčajne, v piatok od 8. 00 hod.  
  • Pred budúcou nedeľou sa zahalia kríže.
  • Krížová cesta v piatok o 17. 30 hod. a dnes o 14. 00 hod. dnes birmovanci, mládež a po nej poklona Oltárnej sviatosti.
  • Ku chorým, u ktorých som nebol v prvý piatok pôjdem v piatok po 8. 00 hod. Nahláste ich v sakristii.
  • Sv. spoveď pred Veľkou nocou bude v našej farnosti vo štvrtok 21. marca od 16. 00 do 18. 00 hod.