Oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu Božieho milosrdenstva

Pondelok:
Kňazský deň

Utorok:

Hrabovka: 16:30 – za Božiu pomoc pre rodinu Galkovú
Dolná Súča : 18:00 – + Augustín Mikel, manželka, syn, nevesta a zať

Streda:

Dolná Súča : 18:00 – + rodina Michalíková a Holíčková

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Alžbeta a Augustín Repoví

Piatok:

Dolná Súča: 18:00 –+ Ján, Mária Holíčková, dcéry a zaťovia, č.d.464

Sobota:

Dolná Súča: 07:00 – + Miroslav Hlávek

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 za farníkov
Hrabovka : 9:00 – :+ Filip, Apolónia, rodičia, synovia Ján a Jozef, Rudolf a Jaroslav, zať Rudolf
Dolná Súča : 10:30 – + Jozef Begáň, 4.výročie, č.d. 418

LITURGICKÝ KALENDÁR:
PIA – Panna Mária Fatimská
SO – sv.Matej, apoštol

• V piatok bude celodenná poklona Oltárnej sviatosti od 8.00h
• Dnes je zbierka na kňazský seminár v Nitre.
• Pán Boh zaplať za upratovanie kostola
•Pozývame vás na Národné stretnutie mládeže v Trenčíne (športová hala na Sihoti), v dňoch 28.7. – 31.7.2022. Prihlásiť sa môžete na webovej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.