3. Veľkonočná nedeľa

Pondelok:

Dolná Súča : 18:00 – + Juraj, Irena a syn Pavol Čičoví 

Utorok:

Hrabovka :  16:30 –            

Dolná Súča :  18:00 –  + Marcel Knap                    

Streda: 

Dolná Súča : 07:00 – + Marián Ondrišák – nedož. 70 rokov   

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Ján Šedivý, manž. Veronika, rod. Plevová                

Piatok:

Dolná Súča : 18:00 – + Ján Psota, manž. Anna a syn Anton             

Sobota:

Dolná Súča : 07:00 – Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Sáskovú, Liškovú a Vavrušovu a

   + z rodiny Sáskovej, Mihálovej a Vavrušovej  

 Nedeľa:

Dolná Súča: 07:30 – Za veriacich farnosti
Hrabovka : 10:30 –    
Dolná Súča : 10:30 – + Peter Trnavský – výročná          

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Nedeľa: 4. veľkonočná nedeľa

  • Na budúcu nedeľu bude  zbierka na seminár
  • Poklona Oltárnej sviatosti bude ako zvyčajne, v piatok od 8. 00 hod. Dnes o 14. 00 hod.