27.nedeľa v období cez rok

Pondelok:

Dolná Súča : 18:00 –  + Veronika a Ondrej Holíček a synovia          

Utorok:

Hrabovka : 16:30 –
Dolná Súča :  18:00 –  +rodičia Podolákoví a Trunkoví          

Streda:

Dolná Súča : 07:00 – + rodičia Bartekoví, syn Štefan a rpdičia Hamajoví

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Augustín Mikel, manželka, syn, nevesta, dcéra a zať          

Piatok:

Dolná Súča : 18:00 – Na poďak. za celú rodinu a prosba o zdr. a B. pom. pre celú rodinu Dankovú            

Sobota:

Dolná Súča : 14:00 – sobášna sv. omša – Lukáš Barta a Zuzana Majerská
Dolná Súča : 15:30 – sobášna sv. omša – Peter Repa a Lenka Štefinová       

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 -Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 – Hrabovka:
Dolná Súča : 10:30 – + Juliana Hanzlová – 30 dní od smrti   

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Ne. – 28. nedeľa v období cez rok

  • Dnes o 14. 00 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna. Sviatosť Oltárna bude vyložená v týždni  pred sv. omšami a v piatok od 8. 00 hod. do sv. omše.
  • V piatok bude sv. omša za účastí detí.
  • S birmovancami stredoškolákmi sa stretneme na budúcu sobotu o 11. 00 hod. v kostole, nakoľko o 9. 00 spovedáme v Hornom Sŕní.
  • Na budúcu sobotu je púť a sv. omša v Trenčianskej Závade o 18. 00 hod.