26.nedeľa v období cez rok

Pondelok:

Dolná Súča : 18:00 –  + Lukšo Rudolf a oboji rodičia     

Utorok:

Hrabovka : 16:30 –
Dolná Súča :  18:00 –  + Gitka Lukšová      

Streda:

Dolná Súča : 07:00 – + Mária Mastešová a Mária Mastešová

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Agnesa a Jozef Sedláček a rodičia z oboch strán        

Piatok:

Hrabovka : 16:30 –
Dolná Súča : 18:00 – +Jozef, Anna, Ladislav, František a Anna, rodina Kurejová a Bartkovjaková      

Sobota:


Dolná Súča : 07:00 – + Jozef Hlávek, oboji rodičia a zať       

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 -Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 – Hrabovka:
Dolná Súča : 10:30 – + Rudolf Hečko a + pokračovatelia jeho diela 

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Po. – 2. 10. Svätých anjelov strážcov, spomienka
Str. – 4. 10. Sv. Františka Assiského, spomienka
So: – 7. 10. Ružencovej Panny Márie, spomienka
Ne. – 27. nedeľa v období cez rok

  • Dnes o 14. 00 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna. Sviatosť Oltárna bude vyložená v týždni  pred sv. omšami a v piatok od 7. 00 hod. do sv. omše.
  • Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti.
  • V piatok bude sv. omša za účastí detí.
  • Pred prvým piatkom budem spovedať hodinu pred sv. omšami a v stredu ráno pol hodiny a v Hrabovke v utorok hodinu pred sv. omšou a v piatok pol hodiny pred sv, omšou
  • Ku chorým pôjdem v prvý piatok od 8. 00 hod.
  • Dnes začíname pompejskú novénu, a tak poklonu Oltárnej sviatosti budeme začínať o 16- 00 hod. Obetujeme ju za našu farnosť, za birmovancov a prvoprijímajúce deti.