Oznamy na 25.nedeľu cez rok

Pondelok:

Dolná Súča : 18:00 – + Anna Sedláčková – 2. výročie

Utorok:

Hrabovka: 16:30 –
Dolná Súča : 18:00 – Na úmysel celebranta 

Streda:

Dolná Súča : 18:00 – + + rodina Hašanová

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – Michal Patka, manž. Júlia, syn a zaťovia

Piatok:

Dolná Súča: 18:00 – + Štefánia Malichová a + rodiny Šediví a Malichoví

Sobota:

Dolná Súča: 07:00 – sobášna sv. omša – Bernard Brisuda a Katarína Plevová

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 -+ svokrovci Ambróz a Mária Pleva, s. Miroslav, Veronika, Anton Trautenberger, syn Ján a st. rod. 
Hrabovka : 9:00 –
Dolná Súča : 10:30 – Za veriacich farnosti

LITURGICKÝ KALENDÁR:


Utr. – 20. 9. Sv. Andreja K. Taegona, kň., Pavla Hasanga a spol., muč, spomienka
Str. – 21. 9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Št. – 22. 9. Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka, spomienka
Pia. -23. 9. Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka
Ne. – 26. nedeľa v období cez rok

  • V piatok bude celodenná poklona Oltárnej sviatosti od 8.00 hod.
  • Dnes o  14. 00 bude poklona Oltárnej sviatosti.
  • V piatok bude sv. omša za účastí detí. Pred ňou by sa od 17. 30 deti predmodlievali ruženec.
  • Hodinu pred sv. omšami bude vyložená sviatosť Oltárna.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.