24.nedeľa v období cez rok

Pondelok:

Dolná Súča : 18:00 –  + Agnesa Slivová – 30 dní od smrti 

Utorok:
Hrabovka : 16:30
Dolná Súča :  18:00 –  + Anna Sedláčková  

Streda:

Dolná Súča : 07:00 – +Anna a Pavol Pleva a rodičia

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + rodina Danková a Stehlíková a za živých z rod. Dankovej – zdr. a B. pomoc         

Piatok:

Dolná Súča : 18:00 – + Masteš Štefan, manž. Anna, brat Anton

Sobota:


Dolná Súča : 07:00 – + Jozef, Anna, syn Pavol Gago a rodičia

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 -Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 – Hrabovka:
Dolná Súča : 10:30 – + Jozef a Agnesa Ondruškoví

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Str. – 20. 9. Sv. Ondreja Kima Taegona a Pavla ChongaHasanga a spol., mučeníkov, spomienka
Štv. – 21. 9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu sviatok
Pia. – 22. 9. Sv. Emeráma, biskupa, mučeníka, spomienka
So: – 23. 9. Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka
Ne. – 25. nedeľa v období cez rok

  • Dnes o 14. 00 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna. Sviatosť Oltárna bude vyložená v týždni pred sv. omšami a v piatok od 8. 00 hod. do sv. omše.
  • Tí, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania – stredoškoláci a starší nech si prevezmú prihlášku v sakristii a nech ju prinesú do budúcej nedele.