Oznamy na 2. adventná nedeľa

Pondelok:

Dolná Súča : 18:00 – Za zdravie a Božiu pomoc pre chorú    

Utorok:


Hrabovka : 16:30 –
Dolná Súča : 18:00 – Za všetkých zosnulých kňazov z farnosti Dolná Súča           

Streda:

Dolná Súča : 07:00 – Za Mária – za zdravie a Božiu pomoc     

Štvrtok:

Hrabovka : 16:30 –
Dolná Súča : 18:00 – Poďakovanie za dožitie 60. rokov života, č. 682 a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu   

Piatok:

Dolná Súča: 18:00 – + Ján Trúnek – 3. výr., rodičia a súrodenci          

Sobota:

Dolná Súča : 07:00 – + Alojz Hanzel – 11. výročie smrti    

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 -Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 –
Dolná Súča : 10:30 – + Ján Holúbek – 30 dní od smrti        

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Str. – 7. 12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka  
Štv. – 8. 12. Nepoškvrnené Počatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný
Ne. – 3. adventná nedeľa

  • V stredu a v sobotu budú rorátne sv. omše. Prineste si so sebou kahance, alebo sviece.
  • V piatok bude sv. omša za účastí detí. Pred ňou by sa od 17. 30 deti predmodlievali ruženec.
  • Hodinu pred sv. omšami bude vyložená sviatosť Oltárna.
  • Dnes bude poklona Oltárnej sviatosti o 14. 00 hod.
  • V stredu a v sobotu budú rorátne sv. omše. Prineste si so sebou kahance, alebo sviece.  
  • V piatok večer od 20. 00 hod. do soboty do rannej sv. omše bode poklona Oltárnej sviatosti za choré farníčky.  
  • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Zaväzuje ako nedeľa k účasti na sv. omši a k zdržiavaniu sa telesných prác.