18. nedeľa v období cez rok


Pondelok:

Dolná Súča : 07:00 –  + z rodiny Krajčovej a Kučeravej  

Utorok:

Dolná Súča :  

Hrabovka :   

Streda:

Dolná Súča :  

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Helena Trúnková – výročná         

Piatok:

Hrabovka: 16:30 –
Dolná Súča: 18:00 -+ Vasko Ján, manž. Anna, syn Alojz, vnučka Eva          

Sobota:


Dolná Súča : 07:00 –  + Marek Chupáč

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 -Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 –
Dolná Súča : 10:30 – + brat Ivan     

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Ut. – 8. 8. Sv. Dominika, kňaza, spomienka
Str. – 9. 8. Sv. Terézie Benedikty od Kríža, spomienka
Štv. – 10. 8.  Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, spomienka 
Pia. – 11. 8.  Sv. Kláry, panny, spomienka
Ne. – 13.8. 19. nedeľa v období cez rok

  • Dnes o 14. 00 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna. Sviatosť Oltárna bude vyložená v týždni pred sv. omšami a v piatok od 8. 00 hod. do sv. omše. 
  • V prípade nevyhnutnosti sa v týždni obráťte na pána farára z Hornej Súče, príp. zo Skalky.
  • Na Polníkoch bude sv. omša z príležitosti výročia posviacky kaplnky Panny Márie Ružencovej 10. septembra 2023 o 10. 30 hod.