1. adventná nedeľa B 

Pondelok:

Dolná Súča : 18:00 –  + Alexander Šedivý – 20 rokov od        

Utorok:

Dolná Súča :  18:00 –  + Valéria Rožníková – 30 dní od smrti a mažel Ladislav          

Streda:

Dolná Súča : 07:00 – Za zdravie, Božiu pomoc a Božiu ochranu za rodinu Holíčkovú     

Štvrtok:

Dolná Súča : 18:00 – + Ján a Augustína Beňoví a ich rodičia         

Piatok:

Dolná Súča : 07:00 –
Hrabovka : 16:30 –
Dolná Súča : 18:00 – Za veriacich farnosti                

Sobota:

Dolná Súča : 07:00 – + Milan Holíček a rodičia     

Nedeľa:

Dolná Súča : 7:30 -Za veriacich farnosti
Hrabovka : 9:00 – Hrabovka:
Dolná Súča : 10:30 – + Ján a Mária Záhorák       

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Štvrtok: 7. 12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka  
Piatok: 8. 12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok
Nedeľa: 2. adventná nedeľa B  

  • Sviatosť Oltárna bude vyložená ako zvyčajne, v piatok od 8. 00 hod..
  • Sv. spoveď pred Vianocami bude vo štvrtok 22. 12. od 16. 00 do 18. 00 hod.
  • Mikuláš – 5. 12.
  • Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka pre potreby kostola. Dnes na charitu.
  • V piatok 8. 12. je prikázaný sviatok, Zaväzuje ako nedeľa k účasti na sv. omši s k zdržiavaniu sa telesných prác.